Zasedání Členské schůze 2016

08.02.2016 12:15

Vážení členové ZO ČZS Přibic

Dne 12.2.2016 v 18:00 hodin

Obecním hostinci Přibicích se koná členská schůze ZO ČZS Přibic.

 

1. Zpráva o činnosti ČZS Přibice za 2015

2. Zpráva o hospodaření ČZS Přibice za 2015

3. Zpráva o dotacích ČZS Přibice 2015 / 2016

4. Návrh plánu práce pro rok 2016

5. Zpráva kontrolní a revizní komise

ČZS Přibice za 2014

6. Přijetí nového člena do ZO ČZS Přibice

(p. Hrazdíra Jiří Králova 1677 Tišnov)

7. Volba člena výboru ZO ČZS Přibice a změny

ve výboru ZO ČZS Přibice

8. Volba delegáta na územní konferenci územního

sdružení.

9. Diskuse

10. Ukončení schůze - obřerstvení