Zasedání členské schůze 2015

23.02.2015 11:41

Vážení členové ZO ČZS Přibic

Dne 27.2.2015 v 18:00 hodin

Obecním hostinci Přibicích se koná členská schůze ZO ČZS Přibic.

 

                  Program výroční členské schůze ZO ČZS Přibic 2015

 

1. Zahájení schůze                                                        

-  Volba                                                                          

2.  Schválení programu členské schůze                   

3.  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu            

4.  řízení členské schůze ZO ČZS Přibice.                  

    Návrh – ing. Vladimír Koneček   

5.  Volba předsedy základní organizace ČZS Přibic   

    Návrh – Jiří Rujzl

6.  Volba 7 členného výboru základní organizace ČZS Přibic

   Návrh -   tajemník – Martin Ferkovič, pokladník  - Luboš Synek, Štěpán Rujzl, ing. Václav Procházka, ing. Vladimír Koneček, Jan Koubek, Jiří Rujzl.                         

7.   Volba výstavního výboru                                           

Návrh:

Předseda výstavní komise – ing. Václav Procházka

                  výstavní komise – Rujzl Jiří

                                                - Rujzl Štěpán

                                                - Martin Ferkovič

                                                - ing. Vladimír Koneček

                                                - Jan Koubek

                                                 - Hanka Hulinová

                                                 - Luboš Synek

                                                 - Petr Synek

  8. Delegáta na územní konferenci územního sdružení.

Návrh – ing. Václav Procházka, ing. Vladimír Koneček.

                                                                                                                                        

9. Volba kontrolní a revizní komise pro rok 2015:    

    Návrh:

    p. Hulinová Hanka – předseda kontrolní komise,

    p. Kropát Jaroslav – člen komise.

 

10.  Volba nových členů

    Návrh – p. Jana Synka

             - p. Helena Bartošová                                                 

11.  Zpráva o činnosti roku 2014                                    

12.   Zpráva o dotacích  ZO ČZS  2014/2015                  

13.   Finanční zpráva o hospodaření roku 2014            

14.  Kontrolní finanční zpráva ZO ČZS Přibice 2014    

15.   Plán + program činnosti na rok 2015                      

 16.   Zabezpečení materiálu ČZS a její evidenci             

- inventarizaci materiál provede Martin Ferkovič

- správcem Čerpadla a filtru je Jan Vybíral

 

17.  Diskuze                                                                          

18.   Závěr,Občerstvení