Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti

08.01.2016 12:11

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2016, které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni našemu ústavu.

Při této příležitosti připomínáme možnost elektronické komunikace prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Elektronickým podáním si splníte nejlépe svou povinnost podat prohlášení o produkci a prohlášení o sklizni k 31. 12. 2015, která je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že

  • mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly
  • na registrované vinici byl stav sklizně nulový.

 

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.

Ucelené informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz

Pokud se rozhodnete pro papírové podání, zde najdete ke stažení  tiskopisy prohlášení.

Zde naleznete Návod na podávání povinných prohlášení a Vodítko k povinnostem vinohradníků a vinařů

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

Pokud jste již prohlášení odeslali, považujte tento email za bezpředmětný.

Kontakty:         tel. 515 304 119   - Marie Nesnídalová,       marie.nesnidalova@ukzuz.cz

                             tel. 515 304 130   - Bc. Kateřina Botková ,   katerina.botkova@ukzuz.cz,