POZOR !!!! Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,

08.01.2015 08:29

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15.ledna 2015, které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci našemu ústavu.

Při této příležitosti připomínáme možnost elektronické komunikace prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává  osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Elektronickým podáním si svou aktuální povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci k 31. 12. 2014, která je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor, splníte nejefektivněji.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že

  • na registrované vinici byl stav sklizně nulový,
  • mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly.

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.

 

Ucelené informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz

 

Pokud se rozhodnete pro papírové podání, zde najdete ke stažení  tiskopisy prohlášení.

 

Zde naleznete Návod na podávání povinných prohlášení a Vodítko k povinnostem vinohradníků a vinařů

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

 

Pokud jste již prohlášení odeslali, považujte tento email za bezpředmětný.

 

Kontakty:           tel. 515 304 119      - Marie Nesnídalová,       marie.nesnidalova@ukzuz.cz

                          tel. 515 304 130      - Ing. Veronika Částková, veronika.castkova@ukzuz.cz

      - Marcela Bulínová,         marcela.bulinova@ukzuz.cz

 

Jako poděkování za dosavadní spolupráci v příloze zasíláme kalendář pro vinaře a vinohradníky

pro r. 2015.

 

Hodně zdraví a úspěchů v roce 2015

Ing. Rostislav Gruna


Vedoucí Oddělení registru vinic

Odbor trvalých kultur, Oddělení registru vinic

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81

tel:    + 420 515 304 111

fax:   + 420 515 304 112

gsm: + 420 737 267 036

 

rostislav.gruna@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz