POVINNOST od 10 arů - prohlášení o zásobách vinařských produktů

27.08.2014 08:29

Vážení vinaři,

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2014 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl  ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství, administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.

Povinnost podat prohlášení  mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:
elektronicky prostřednictvím  Portálu farmáře

na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručeném: Tiskopis ke stažení - Prohlášení o zásobách (PDF)

Ucelené informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz.