Historie vzniku Českého zahrádkářského svazu v Přibicích

04.12.2012 12:00

Historie vzniku Českého zahrádkářského svazu v Přibicích

Ani se to nezdá, ale činnost ZO ČZS v Přibicích se pomalu stává historií. Začátek naší činnosti se datuje od roku 1982

a trvá již přes třicet let. Ve většině okolních vesnic běžela v této době zahrádkářská činnost v plném proudu. ZO ČZS se

stávali vzorem pro společenskou, kulturní i hospodářskou činnost v každé

obci.

V únoru roku 1982 se sešla parta vinařů z Přibic a dohodla se, že založí

v Přibicích zahrádkářský svaz. Tímto úkolem byl pověřen Ing. Procházka

Václav, Přibice 156. Na základě telefonického rozhovoru zaslal

1. 3. 1982 OV ČZS Břeclav pokyny pro založení ZO ČZS v Přibicích.

8. 3. 1982 byla schválena žádost a přípravný výbor Národní frontou

v Přibicích a 29. 3. 1982 byla ustavující schůze.

Byl zvolen výbor ve složení:

-předseda: Ing. Václav Procházka, Přibice 156

-místopředseda: Josef Duda, Přibice 187

-jednatel: Otto Hrozínek, Přibice 138

-pokladník: Jan Pouza, Přibice 155

-hospodář: Oldřich Sedláček, Přibice 190

-revizní komise: Zdeněk Kučera, František Fröhlich.

Za okresní výbor se zúčastnil ustavující schůze přítel Jan Střelský. ZO ČZS

Přibice měla při založení 26 členů. Hlavním úkolem bylo navázat spolupráci

s okolními zahrádkářskými svazy, využít jejich zkušenosti jak při organizaci výstav vín, ovoce, tak při získávání půdy

pro zahrádkářské kolonie, dále při hospodaření a spolupráci v obci v rámci Národní fronty atd.

V následujících letech se členská základna značně rozrostla hlavně z důvodu získání zahrádky v kolonii u Jezera, kde

jsme v roce 1983 rozdělili 0,9 ha a roce 1985 bylo rozděleno 1,6 ha. Zahrádkářská činnost se v Přibicích rozjela

na plno. Konaly se výstavy vín, výstavy zahrádkářských výpěstků, zájezdy, odborné přednášky, školení, ale také jsme

se aktivně podíleli na pomoci při brigádách v obci Přibice. Např. v roce 1984 oprava MŠ: 107 hod., kanalizace:

96 hod. chodníky, zatrubnění přikopu u hospody a vydláždění okolí tanečního placu, veřejná zeleň, atd. Celkem

560 hod. Na výstavě ovoce a zeleniny bylo vystaveno mnoho vzorků, které po výstavě zůstaly pro školu.

Každoroční výstavy vín se staly tradicí. Spolupracujeme se stárky, které podporujeme při pořádání hodů. V roce 1987

jsme zhotovili z vlastních prostředků stoly a lavice na hody a venkovní akce, které se používají dodnes. Přispívali jsme

sokolům na výstroj a míče.

Pokračování příště …

Ing. Václav Procházka