Historie Přibic a pěstování révy vinné

Přibice – vesnice s velmi bohatou historií, doloženou terénním archeologickým výzkumem

v nejbližším okolí, jako např. v lokalitě „Klášterka“ nacházející se pod hrází Starého rybníka, který

probíhal v letech 1970 až 1972. Tento výzkum prováděl Archelogický ústav ČSAV v Brně pod

vedením Dr. Ungera. Soubor nálezů objevených v této lokalitě dokazuje osídlení ze středověku,

starší doby bronzové, ale též husté osídlení pravěké. Z tohoto poznatku lze usoudit, že Přibice

s největší pravděpodobností patří k nejstarším osadám na jižní Moravě.

Obec, která vznikla ze staroslovanské osady, se v listinách připomíná již v roce 1222, kdy byla

patrně farním a kulturním centrem celého okolí. V této době byly přiřazeny k Přibicům obec Ivaň

– dřéve Eibis, Vranovice – dříve Branowitz a dnes již dávno zaniklé Teplany, Borovnice a Želice.

Ve 13. A 14. století patřila obec rytířskému řádu Johanitů a to rakouské komendě v Mailberku,

které kolem roku 1324 postoupila svou ves brněnské komendě téhož řádu. Tento převod potvrdil

v květnu roku 1327 ve Znojmě český král Jan Lucemburský. Od 15. století je vesnice nazývána

„Přibice nad Táborem“ a stejný název nese i obecní pečeť z roku 1587.

Jak je staré pěstování vinné révy v Přibicích? Odpověď na tuto otázku není snadná, neboť

část historického písemnictví se dodnes nalézá v sídle původních majitelů v archivech na ostrově

Malta. Dostupné písemné záznamy uvádí již rok 1565, kdy Přibice osídlili němečtí novokřtěnci tzv.

toufaři, kteří se zabývali hospodářstvím, hlavně vinařstvím a řemesly. Roku 1589, při katastrálním

rozdělení se též uvádí lokální název„Svobodná hora vinohradní“. I v pozdějších záznamech lze

nalézt název „Vinohrady“, kde se uvádí i výměry asi 6ha vinic. Ze záznamu týkajícího se založení

školy roku 1722 se můžeme dočíst, že při založení dostával učitel od obce za zvonění do kostela

a proti mračnům 11 metráků žita, za zpívání pašijí 15 krejcarů a máz vína. Tolik tedy některé

vybrané písemné záznamy o pěstování vinné révy v Přibicích.

A nyní něco o současnosti. Vinná réva se v minulém století pěstovala na malých vinohradech

a až v 2. polovině stol. Při scelování pozemků se vysazovala ve větších lokalitách více vhodných pro

její pěstování. V této době bylo v okolí obcí Přibice, Vranovice a Ivaň vysazeno celkem kolem 80ha

vinic. V roce 1982, kdy byla několika málo nadšenci založena místní ZO ČZS, byla uspořádána

pod hlavičkou ČSL první výstava vín s ochutnávkou. Od této doby naše organizace uspořádala již

30 výstav vín, na nichž bylo celkem hodnoceno a vystaveno téměř 12.100 vzorků vín.

Na výstavu dodávali vzorky vinaři z celého okolí, což zaručuje neustále rostoucí kvalitu

vystavených vzorků v rámci výměny zkušeností jednotlivých sdružení.

Ve víně je kus historie, je proto na místě při dnešní 30. Jubilejní výstavě vzdát hold všem,

kteří položili základy místního vinařství a také popřát všem jejich následovníkům hodně úspěchů

na vinicích i ve sklepním hospodářství. Tak jako byli Přibice v minulosti vinařskou obcí, tak se jí

v dnešní době opět stávají.

Historické ohlédnutí zakončím výrokem řeckého básníka Alcaeuse - „Víno je zrcadlem

života“. Hledejme proto ve vystavených vzorcích vín nejen krásnou jiskrnou barvu, vůni a chuť,

ale i pravdu, krásu šťastných chvil, úsměvů a přátelských setkání.

zavzpomínal Jan Páviš

zakladatel místní organizace ČZS

Novinky

Výsledky bodování vín 2014 dodavatelů Přibic

20.05.2014 07:40
odrůda přívlastek ročník body dodavatel   Veltlínské červené rané 2013   18,6 Brychta...

škodlivé organizmy v jednotlivých měsicích a doporučené přípravky

13.12.2013 11:54
AGRO CS ochrana.pdf (2,5 MB)

NĚCO MÁLO O VÍNĚ A CHARAKTERISTICE VÍN

24.10.2013 07:19
něco MÁLO O víně A CHARAKTERISTICE VÍN.doc (79,5 kB)

25.5.2013 - ČZS Přibice děkuje všem za organizační a realizační podporu

27.05.2013 09:43
ČZS Přibice děkuje všem za organizační a realizační podporu a to Výboru ČZS,Obecnímu úřadu, Mgr. Marii  Bednářové,senátor ing.janu Hajdovi,vinařům Přibic a okolí,všem stárkům bez kterých by nebylo možné zrealizovat výstavu,všem sponzorům       Sovková Zdenka Obchod se...

Historie vzniku Českého zahrádkářského svazu v Přibicích

04.12.2012 12:00
Historie vzniku Českého zahrádkářského svazu v Přibicích Ani se to nezdá, ale činnost ZO ČZS v Přibicích se pomalu stává historií. Začátek naší činnosti se datuje od roku 1982 a trvá již přes třicet let. Ve většině okolních vesnic běžela v této době zahrádkářská činnost v plném proudu....

Zajimavá statistika bodovaných vzorků okolních obcí 2012.

27.11.2012 00:00
Bodovaná statistika domácích bodovaných vín v průměru dodaných nejlepších vzorků  - okolních obcí za rok 2012.   PŘIBICE – 19,047 bodů PASOHLÁVKY – 19,0 bodů VRANOVICE – 19,0 bodů ŽABČICE – 18,996 bodů OŘECHOV – 18,995 bodů KŘEPICE – 18,993 bodů POPICE – 18,992...
Záznamy: 23 - 28 ze 28
<< 1 | 2 | 3