Historie Přibic a pěstování révy vinné

Přibice – vesnice s velmi bohatou historií, doloženou terénním archeologickým výzkumem

v nejbližším okolí, jako např. v lokalitě „Klášterka“ nacházející se pod hrází Starého rybníka, který

probíhal v letech 1970 až 1972. Tento výzkum prováděl Archelogický ústav ČSAV v Brně pod

vedením Dr. Ungera. Soubor nálezů objevených v této lokalitě dokazuje osídlení ze středověku,

starší doby bronzové, ale též husté osídlení pravěké. Z tohoto poznatku lze usoudit, že Přibice

s největší pravděpodobností patří k nejstarším osadám na jižní Moravě.

Obec, která vznikla ze staroslovanské osady, se v listinách připomíná již v roce 1222, kdy byla

patrně farním a kulturním centrem celého okolí. V této době byly přiřazeny k Přibicům obec Ivaň

– dřéve Eibis, Vranovice – dříve Branowitz a dnes již dávno zaniklé Teplany, Borovnice a Želice.

Ve 13. A 14. století patřila obec rytířskému řádu Johanitů a to rakouské komendě v Mailberku,

které kolem roku 1324 postoupila svou ves brněnské komendě téhož řádu. Tento převod potvrdil

v květnu roku 1327 ve Znojmě český král Jan Lucemburský. Od 15. století je vesnice nazývána

„Přibice nad Táborem“ a stejný název nese i obecní pečeť z roku 1587.

Jak je staré pěstování vinné révy v Přibicích? Odpověď na tuto otázku není snadná, neboť

část historického písemnictví se dodnes nalézá v sídle původních majitelů v archivech na ostrově

Malta. Dostupné písemné záznamy uvádí již rok 1565, kdy Přibice osídlili němečtí novokřtěnci tzv.

toufaři, kteří se zabývali hospodářstvím, hlavně vinařstvím a řemesly. Roku 1589, při katastrálním

rozdělení se též uvádí lokální název„Svobodná hora vinohradní“. I v pozdějších záznamech lze

nalézt název „Vinohrady“, kde se uvádí i výměry asi 6ha vinic. Ze záznamu týkajícího se založení

školy roku 1722 se můžeme dočíst, že při založení dostával učitel od obce za zvonění do kostela

a proti mračnům 11 metráků žita, za zpívání pašijí 15 krejcarů a máz vína. Tolik tedy některé

vybrané písemné záznamy o pěstování vinné révy v Přibicích.

A nyní něco o současnosti. Vinná réva se v minulém století pěstovala na malých vinohradech

a až v 2. polovině stol. Při scelování pozemků se vysazovala ve větších lokalitách více vhodných pro

její pěstování. V této době bylo v okolí obcí Přibice, Vranovice a Ivaň vysazeno celkem kolem 80ha

vinic. V roce 1982, kdy byla několika málo nadšenci založena místní ZO ČZS, byla uspořádána

pod hlavičkou ČSL první výstava vín s ochutnávkou. Od této doby naše organizace uspořádala již

30 výstav vín, na nichž bylo celkem hodnoceno a vystaveno téměř 12.100 vzorků vín.

Na výstavu dodávali vzorky vinaři z celého okolí, což zaručuje neustále rostoucí kvalitu

vystavených vzorků v rámci výměny zkušeností jednotlivých sdružení.

Ve víně je kus historie, je proto na místě při dnešní 30. Jubilejní výstavě vzdát hold všem,

kteří položili základy místního vinařství a také popřát všem jejich následovníkům hodně úspěchů

na vinicích i ve sklepním hospodářství. Tak jako byli Přibice v minulosti vinařskou obcí, tak se jí

v dnešní době opět stávají.

Historické ohlédnutí zakončím výrokem řeckého básníka Alcaeuse - „Víno je zrcadlem

života“. Hledejme proto ve vystavených vzorcích vín nejen krásnou jiskrnou barvu, vůni a chuť,

ale i pravdu, krásu šťastných chvil, úsměvů a přátelských setkání.

zavzpomínal Jan Páviš

zakladatel místní organizace ČZS

Novinky

výstavy vín 2019

04.02.2019 17:06
Výstava vín 2019.xls (29696)

Katalog 2018 - Velké Němčice

28.02.2018 13:35
https://www.vystavavin.cz/velke%20nemcice%20katalog%202018.pdf

Katalog 2018 - Zabčice

28.02.2018 09:41
SG 8 Ferkovič Martin Sauvignon   ps 10 18,4 DR 4 Ferkovič Martin Dornfelder   ps 15 17,7 MP 5 Koubek Jan Modrý Portugal     15 18,8 RR 1 Koubek...

Katalog 2018 - Nosislav

28.02.2018 07:59
Výstava vín Nosislav – 2018   Duda Josef   Ryzlink vlašský    výb. z bob.      18,9 bodů.  Duda Josef  Pálava   výb. z bob.      18,7  bodů.  Duda Josef  Rulandské modré 2015...

katalog 2018 - Křepice

01.02.2018 10:43
katalog 2018 V-P.xlsx (15585)

37. Výstava vín 2018

01.02.2018 10:14
37. výstava vín.docx (326311)

Členská schůze 2018

01.02.2018 09:13
Členská schůze 2018 Vážení členové ZO ČZS Přibic , výbor ZO svolává pravidelnou schůzi členů ZO. Dne: 16.2.2018 od 18:00 hodin sále obecního hostince. Program schůze bude zveřejněn dne schůze. Děkujeme, účast nutná.  Výbor ZO ČZS Přibic.

Výstavy vín 2018

04.01.2018 08:18
Výstava Bodování datum  Obec hodina místo datum hodina místo 3.2.2018 Křepice 10.00 Kulturní dům 28.1.2018 13.00 Sál KD 11.2.2018 Velké Němčice 9.30 Kulturní dům 3.2.2018 13.00 Kulturní...

Informace k novelizaci vinařského zákona pro výrobce

22.03.2017 10:50
Informace k novelizaci pro výrobce_1.doc.docx (45050)

Katalog Výstavy vín - Přibice 21.5.2016

20.05.2016 07:52
KatalogPribice16_kontrola.pdf (196245)

Zasedání Členské schůze 2016

08.02.2016 12:15
Vážení členové ZO ČZS Přibic Dne 12.2.2016 v 18:00 hodin Obecním hostinci Přibicích se koná členská schůze ZO ČZS Přibic.   1. Zpráva o činnosti ČZS Přibice za 2015 2. Zpráva o hospodaření ČZS Přibice za 2015 3. Zpráva o dotacích ČZS Přibice 2015 / 2016 4. Návrh plánu práce pro rok 2016 5....
Záznamy: 1 - 11 ze 28
1 | 2 | 3 >>